Zákonné informace


Zákonné informace

Společnost DRFG Telco Bond 5G a.s. je řízenou osobou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a tvoří koncern s řídící osobou, kterou je
společnost DRFG Telco 5G a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 07102470,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7946, kdy řídící
osoba uplatňuje v řízené osobě jednotné řízení sledující za účelem dlouhodobého prosazování
koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z
významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.
Ke stažení: