Pro investory


Dluhopisy DRFG Telco Bond 5G

Dne 28.07.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2020/095471/CNB/570, S-Sp-2020/00043/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Telco Bond 5G a.s., IČO 07338384, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020, s dobou trvání 10 let a maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 30.07.2020.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Telco Bond 5G a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 12.08.2020 přijala společnost DRFG Telco Bond 5G a.s. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: